In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

EKL kangelaskoera

STATUUT.

Kinnitatud EKL Juhatuses 13.11.2003, protokoll nr 17
Kehtib vastuvõtmise hetkest

1. Eesmärk. EKL on tõukoerakasvatajate katusorganisatsioon Eestis ning seoses sellega soovime ära märkida enda hulgast parimaid. Eesti kangelaskoera valimise eesmärgiks on selgitada välja koer, kes on korda saatnud midagi märkimisväärset meie ühiskonnas ja on  saanud tunnustatud ka teiste elualade inimeste poolt. Näiteks leidnud metsast eksinud inimese, aidanud päästa uppuja või tulekahjusse jäänu, hoidnud ära õnnetuse või muul moel oma tööga esile tõusnud.

 

2. Osalemisõigus. Osaleda võivad kõik Eestis elavad koerad. Arvesse võetakse ka Eesti koerte piiri taga korda saadetud saavutused, mis on toonud Eestile positiivset mainet.

 

3. Läbiviimise kord. Koeri saab konkursile esitada nii koera omanik, kui ka kõrvalseisev inimene, kes hindab koera sooritust premeerimise vääriliseks.

3.1. Koera esitamisel tunnustuse saamiseks tuleb esitada koera nimi, omaniku nimi, koera märgistuse number ning lühikirjeldus sooritusest. Soovitavalt lisaks esitaja allkirjale ka teise inimese kinnitus, kes sooritusega täpsemalt kursis on.

3.2. Andmete esitamise tähtaeg on hiljemalt jooksva aasta 1. detsember.

3.3. Esitatud koerte hulgast valib parima EKL juhatuse poolt nimetatud kolmeliikmeline komisjon. EKL Juhatuse poolt nimetatud kolmeliikmeline komisjon valib esitatud kandidaatide hulgast Aasta Kangelaskoera.

 

4. Võitja väljakuulutamine. Võitja kuulutatakse välja ning teda premeeritakse EKL Jõulushow raames.

 

5. Premeerimine. Võitnud koera ja omanikku premeeritakse. Nende sooritusest teavitatakse EKL liikmeskonda läbi ajakirja “Koer” ning võimaluse korral kogu Eesti üldsust läbi ajakirjanduse.

       banner

banner

banner

banner

banner