In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

EKL TEENETEMÄRKIDE EESKIRI

Kinnitatud EKL Volinike Kogus 18.10.1997
Parandatud EKL Volinike Kogus 29.11.2003, protokoll nr 2

 

1. Käesoleva eeskirjaga nähakse ette EKL autasud – teenetemärgid:

     1.1 Suur Kuldmärk (SKM);

     1.2 Suur Hõbemärk (SHM);

     1.3 Väike Kuldmärk (VKM);

     1.4 Väike Hõbemärk (VHM).

2. Kõigil neljal teenetemärgil on ühesuurune eesti hagija kujutis. Suured teenetemärgid on ümbritsetud laia kuld- või hõbevärvi kaunistatud äärisega. Äärise servad on suurtel märkidel väikestest märgatavalt suuremad. Teenetemärkide tagaküljel on ringina kiri “Eesti Kennelliit”, aastaarv “1891”, kuupäev “9.12” ning märgi järjekorranumber.

3. Teenetemärki kantakse Eesti Vabariigi, Eesti Kennelliidu või mõne muu riigi künoloogilise keskorganisatsiooni pidulikel üritustel.

4. Teenetemärgi andmine toimub üks kord aastas EKL aastapäeva pidulikul tähistamisel.

5. EKL suur teenetemärk antakse isikule, kellel on eriti silmapaistvaid teeneid Eesti koeraharrastuses: SKM – vähemalt 10 aastat; SHM – vähemalt 5 aastat.

6. Välismaa kodanike autasustamisel tuleb lähtuda sellest, et isikul oleks eriti silmapaistvaid teeneid Eesti koeraharrastuse edasiviimisel.

7. EKL väike teenetemärk antakse peamiselt noortele, kuni 18. aasta vanustele, kellele on silmapaistvaid teeneid EKL koeraharrastuses: VKM – vähemalt 5 aastat; VHM – vähemalt 3 aastat.

8. EKL SKM võidakse omistada ka postuumselt.

9. Iga EKL tegevusaasta kohta võidakse iga teenetemärki välja anda kuni kolmele isikule. Kui mõnel aastal on autasustatuid vähem, võidakse järgmisel aastal neid välja anda selle arvel enam.

10. Teenetemärgi andmise isikule otsustab EKL Volinike Kogu. Esildist saavad teha EKL liikmed. Organisatsiooni poolt esitatud esildisele tuleb lisada üldkoosoleku otsuse kohta väljavõte protokollist. Esildisi saab esitada aasta algusest kuni 1. oktoobrini EKL Büroosse.      banner

banner

banner

banner

banner