In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

EKL JÕULUSHOW STATUUT.

 

Kinnitatud EKL juhatuses 04.09.2008, protokoll nr 9
Täiendatud EKL juhatuses 07.04.2011, protokoll nr 4
Muudetud EKL juhatuses 03.10.2013, protokoll nr 10 (p 1.1., 1.6., 4.7.1., 4.8.1. - otsus jõustub alates 01.10.2013)

Kehtib vastuvõtmise hetkest.

 

0.   Definitsioon

EKL Jõulushow on kord aastas (üldjuhul detsembrikuus) toimuv mitteametlik näitus, kus võivad osaleda F.C.I. ja EKL poolt tunnustatud koeratõud.

Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri, lähtutakse Jõulushow korraldamisel ja läbiviimisel EKL näituste eeskirjast (kinnitatud EKL Volinike Kogus 20.11.2004, protokoll nr 4).

 1.   Nõuded osalemisele

1.1              Jõulushow’l esitatav koer peab olema registreeritud F.C.I. liikmes-, kandidaat- või partnerriigi tõuregistris või selle lisas (eriregistris). Jõulushow’le registreerimisel tuleb esitada koera tõutunnistus või selle koopia.

1.2              Jõulushow’l võivad osaleda kutsikad vanuses 4 kuud kuni 18 kuuseks saamiseni ning veteranid alates 8. eluaastast. Vanus määravaks kuupäevaks on näituse päev (st. päev, millal toimub Jõulushow).

1.3              Kõik Jõulushow'l osalevad koerad peavad olema ID-märgistatud (tätoveering või mikrokiip).

1.4              Kõik Jõulushow’l osalevad koerad peavad olema vaktsineeritud vastavalt veterinaarteenistuse ja Eesti Kennelliidu nõuetele.

1.5              Jõulushow’l hinnatakse võrdselt nii kupeeritud kui ka kupeerimata sabade ja/või kõrvadega koeri.

1.6              Keelatud on koera naha, karvkatte ja ninapeegli käsitlemine selliste ainetega, mis mõjutavad nende värvust ja/või struktuuri.

1.7              Jõulushow territooriumil on keelatud koerte trimmimine ja pügamine.

2.   Hindamisklassid

2.1              Koera saab osaleda ainult ühes klassis, v.a. kasvatajaklass, järglasteklass ja paaride võistlus; ning Jõulushow’d korraldava toimkonna poolt määratud ajani.

2.2              Näitustel tunnustatakse järgmisi klasse:

·        beebiklass – kutsikatele vanuses 4-6 kuud,

·        kutsikaklass – kutsikatele vanuses  6-9 kuud,

·        juuniorklass – kutsikatele vanuses 9-18 kuud,

·        veteraniklass – koertele vanuses üle 8 aasta,

·        kasvatajaklass – klassis hinnatakse ühe kasvataja või kenneli samatõulist 4-koeralist rühma.

·        järglasteklass – klassis hinnatakse isast või emast aretuskoera koos nelja järglasega.

·        paaride võistlus – klassis hinnatakse ühele omanikule või samasse pesakonda kuuluvat ning ühe händleri poolt esitatavat, samatõulist isasest ja emasest koerast koosnevat paari.

3.   Hinded

3.1              Kohtuniku antud hinded peavad vastama järgmisele määratlusele:

3.1.1        Beebi-, kutsika- ja juuniorklassis:

·        Hinde "VÄGA LUBAV" (VL) võib anda kutsikale, kes on väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Kutsikas on suurepärases füüsilises vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Kutsika väljapaistvad tõuomadused lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist.

 ·        Hinde "LUBAV" (L) võib anda kutsikale, kes vastab oma tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda kutsikale, kes on oma tõu väljapaistev esindaja.

 ·        Hinnang “ILMA KOHATA” antakse kutsikale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; kutsika käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinnangu võib anda ka kutsikale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse kutsikale, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. Nimetatud hinnangu põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.

 ·        "EI VÕI HINNATA" (EVH) määratakse kutsikale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.

 3.1.2        Veteraniklassis:

 ·        Hinde "SUUREPÄRANE" (SP) võib anda koerale, kes on väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Koer on suurepärases füüsilises vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Koera väljapaistvad tõuomadused lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist.

 ·        Hinde "VÄGA HEA" (VH) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda koerale, kes on oma tõu väljapaistev esindaja.

 ·        Hinde "HEA" (H) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, kuid kellel on vigu - eeldusel, et neid ei ole varjatud.

 ·        Hinde "RAHULDAV" (R) võib anda koerale, kes vastab piisavalt oma tõule, kuid kellel puuduvad tõu üldtunnustatud jooned, või kelle füüsiline seisund jätab soovida.

 ·        Hinne "DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead.

·        Koerad, kellele ei saa anda ühtegi ülalmainitud hinnet, saadetakse ringist välja märkusega "EI VÕI HINNATA" (EVH). See määratakse koerale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.

4  Ringide töö korraldamine

4.1              Igale koerale, kasvataja-, järglasteklassile ja paarile tehakse kirjeldus ning antakse hinne.

4.2              Näituse toimkond peab tagama, et tõugude hindamised ning kõik muud võistlused ei algaks enne väljakuulutatud aega.

4.3              Beebiklass

4.3.1        Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased beebikutsikad. Kutsikad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

4.3.2        Võistlust jätkavad kutsikad hinnetega "VÄGA LUBAV"  ja "LUBAV", isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad  kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "VÄGA LUBAV" ja nende järel hindega "LUBAV". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat kutsikat.

4.3.3        Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “VÄGA LUBAV” isane ja emane beebikutsikas võistlevad omavahel “Tõu Parima Beebi” (TP B) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Beebi” (VSP B).  Tõu Parim Beebi võistleb Jõulushow Parima Beebi nimetusele.

4.4              Kutsikaklass

4.4.1        Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased kutsikad. Kutsikad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

4.4.2        Võistlust jätkavad kutsikad hinnetega "VÄGA LUBAV"  ja "LUBAV", isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad  kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "VÄGA LUBAV" ja nende järel hindega "LUBAV". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat kutsikat.

4.4.3        Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “VÄGA LUBAV” isane ja emane kutsikas võistlevad omavahel “Tõu Parima Kutsika” (TP K) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Kutsikas” (VSP K).  Tõu Parim Kutsikas võistleb Jõulushow Parima Kutsika nimetusele.

4.5              Juunioriklass

4.5.1        Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased juuniorid. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

4.5.2        Võistlust jätkavad koerad hinnetega "VÄGA LUBAV"  ja "LUBAV", isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad  kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "VÄGA LUBAV" ja nende järel hindega "LUBAV". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

4.5.3        Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “VÄGA LUBAV” isane ja emane juunior võistlevad omavahel “Tõu Parima Juuniori” (TP J) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Juunior” (VSP J).  Tõu Parim Juunior võistleb Jõulushow Parima Juuniori nimetusele.

4.6              Veteraniklass

4.6.1        Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased koerad. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

4.6.2        Võistlust jätkavad koerad hinnetega „SUUREPÄRANE“  ja VÄGA HEA“, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

4.6.3        Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “SUUREPÄRANE” isane ja emane veterankoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Veterani” (TP V) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Veteran” (VSP V).  Tõu Parim Veteran võistleb Näituse Päeva Parima Veterani nimetusele.

4.7              Kasvatajaklass

4.7.1        Klassis hinnatakse ühe kasvataja või kenneli samatõulist 3-5-koeralist rühma, kes on Jõulushow’l saavutanud vähemalt hinde “LUBAV” ja/või "VÄGA HEA".

 

4.7.2        Võistlust jätkavad rühmad hinnetega „SUUREPÄRANE“  ja VÄGA HEA“. Ringikorraldaja reastab rühmad kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat rühma.

4.7.3        Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud rühm osaleb näituse parima kasvatajaklassi võistlusel.

4.8              Järglasteklass

4.8.1        Klassis hinnatakse isast või emast aretuskoera koos 3-5 järglasega, kes on Jõulushow’l saavutanud vähemalt hinde “LUBAV” ja/või "VÄGA HEA".

4.8.2        Võistlust jätkavad rühmad hinnetega "SUUREPÄRANE" ja "VÄGA HEA". Ringikorraldaja reastab rühmad kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat rühma.

4.8.3        Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud rühm osaleb näituse parima järglasteklassi võistlusel.

4.9              Paaride võistlus

4.9.1        Klassis hinnatakse ühele omanikule või samasse pesakonda kuuluvat ning ühe händleri poolt esitatavat, samatõulist isasest ja emasest koerast koosnevat paari.  Need koerad on Jõulushow’l saavutanud vähemalt hinde “LUBAV” ja/või "VÄGA HEA".

4.9.2        Võistlust jätkavad paarid hinnetega "SUUREPÄRANE" ja "VÄGA HEA". Ringikorraldaja reastab paarid kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat paari.

4.9.3        Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud paar osaleb näituse parima paari võistlusel.

 

 

       banner

banner

banner

banner

banner