In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

Eesti Kennelliidu kaubamärgi (logo) kasutamise kord

 

Kinnitatud EKL juhatuse poolt

03.04.2008

Protokoll nr 4

  

MTÜ Eesti Kennelliit on registreeritud kaubamärgi (logo) omanik vastavalt Patendiameti registreeringunumbrile 24304 (11.09.1997)

 

Eeltoodust tulenevalt sätestab kaubamärgi (logo) omanik selle kasutamiseks alljärgneva korra

 

1.      Kaubamärki (logot) võivad kasutada kasvatajad oma veebilehel ja reklaamides tingimusel, et nad on Eesti Kennelliidu liikmed ning nende kennelnimi on registreeritud F.C.I.s

2.      Kaubamärki (logot) võivad kasutada Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsioonid oma veebilehel, väljaannete päises ja muudel trükistel.

3.      Kaubamärki (logot) võivad kasutada Eesti Kennelliidu liikmed oma nimekaardil tingimusel, et nimekaart on kasutusel Eesti Kennelliiduga seostataval tegevusalal (kohtunikud, valitavate juhtorganite juhid, büroo töötajad jmt).

4.      Kaubamärgi (logo) kasutamiseks eespool nimetamata juhtudel tuleb selleks taotleda ja saada kirjalik luba Eesti Kennelliidult. Loa andjal on õigus sätestada igakordsed tingimused kaubamärgi (logo) kasutamiseks ja taotlejaga sõlmitakse vastav leping, mille kinnitab Eesti Kennelliidu juhatus. Loa andmisest võib keelduda muu hulgas ka taotluse põhjendamatuse korral, logo varasema väärkasutuse korral, hea tava vastase kasutamise korral.

5.      Kaubamärgi (logo) kasutamisel tuleb kinni pidada heast tavast, lugupidavast suhtumisest nii kaubamärgi (logo) omaniku kui sümboolika suhtes ning suuruse, värvikombinatsiooni ja proportsioonide osas lähtuda käesoleva lisana esitatud kaubamärgi standardist.

Loata või käesolevat korda rikkuva kaubamärgi (logo) kasutamise korral on selle omanikul õigus teha korraldus väärkasutuse koheseks lõpetamiseks ning tuvastatud kahju korral esitada nõue kahju hüvitamiseks.

Logo (.jpg) , Logo (.cdr)

Juubelilogo (.tif), Juubelilogo (.cdr)

Standard      banner

banner

banner

banner

banner