In English
Avaleht
Kennelliidu juhtimine
Allüksused
Inimesed
Ühingud
Dokumendid
Hinnakiri
Üritused
Kuulutused
Küsimused
Eesti hagijas
Ajalugu
Viidad
Ajakiri "Koer"
Standardid
EKL tõuregister
EKL kaubamärk
Prindi

EKL TEENUSTE HINNAKIRI

Kinnitatud EKL juhatuses  02.12.2010 otsus nr.02 protokoll nr. 12
Täiendatud EKL juhatuse protokolliga nr 8, 11.08.2011 (stardimaks - kehtiv alates 01.01.2012)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 6, 15.03.2012 (koopiate tegemise tasu , Export Pedigree väljastamise tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 11, 19.04.2012 (Export Pedigree väljastamise tasu)
Täiendatud EKL juhatuse otsusega nr 3.3., 05.09.2013, protokoll nr 9 (EKL büroos rohkem kui 6 kuud ootel olnud toimingud)

Kinnitatud EKL ülkoosolekul 17.09.2011.a.                                   


Kood Teenus Hind (kr)
Liikmele / mitteliikmele

Liikmestaatuse saamisega seonduv

1000 Sisseastumismaks  10.-
1001 Aastane liikmemaks  15.-
1002 Aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele 28.-
1003 Ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel 150,-
1004 Liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks  15.-

Registreerimistunnistusega seonduv

1005

Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on koheselt lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree koos vastavate kutsikate ID-märgistuse ja uute omanike andmetega

13.-

26.- 

1006 Export Pedigree tagasivahetamine

2.-

4.- 

1007 Koera EST-registrisse kandmine

12.- 

23.- 

1008 Täiendavad kirjed registreerimistunnistusele

2.-

4.- 

1009 Registreerimistunnistuse dublikaadi väljastamine

20.- 

39.- 

Pesakonna registreerimisega seonduv*

* Tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse ja selle lisadega kehtestatud nõuded

Kehtib alates 01.06.2006 (EKL Juhatuse protokoll nr 2, 16.02.2006)

1010

Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)

 13.- / 20.-

1011

3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)

 52.- / 77.-Tiitlite vormistamisega seonduv

1027A EST V CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 35.-
1027B
EST V CH tiitli vormistamine (diplom)
10.-/ 20.--
1080A EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.-/ 35.-
1080B
EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom)10.-/ 20.--
1081 BALT J CH/BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)  10.- / 15.-
1082 BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)  10.-/ 25.-
1084 Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett)  10.- / 20.-

Kennelnimega seonduv

1029 Kennelnime vormistamise tasu  7.-
1030 Kenneli liikmemaks (ühekordne) 58.-
1031 Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) 20.- 
1032 Liikme väljaarvamine kennelist 20.- 

Terviseuuringutega seonduv

1033 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamine düsplaasia astme määramiseks * 13.- / 26.-
1034 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti käsitlemistasu

 160.-

1035 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti kautsion: **

26.-/ 52


Välimikukohtuniku / koolitaja  staatuse saamisega seonduv

1036 EKL koolitaja pädevuseksami tasu
 6.-
1037 EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks tasuta
1038 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) 10.- 
1039 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord) 16.-

Reklaami avaldamisega seonduv

1040 Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas "Koer" 302.-
1041 Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas "Koer" 302.-
1042 Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas "Koer" 453.-
1043 Siselehekülg (värviline) ajakirjas "Koer" 221
1044 Siselehekülg (must-valge) ajakirjas "Koer" 114.-
1045 ½ siselehekülge (värviline) ajakirjas "Koer" 151.-
1046 ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas "Koer"  61.-
1047 ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas "Koer" 31.-
1048 Poster (värviline) ajakirjas "Koer"  378
1049 Reklaami kujundamine ajakirjas "Koer" +10%
1050 Korduvreklaami muutmata kujul ajakirjas "Koer" -20%
1051 EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil tasuta
1062 Reklaambanner EKL koduleheküljel ****

(1 nädal)

13.-

1077    
1078 Viide tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) ***  4.-
1079 Eesti kenneli viit kodulehel tasuta
  Müügi kuulutus EKL koduleheküljel (1 kuu) 7.- 
  Ostukuulutus EKL koduleheküljel (2 kuud) tasuta

Üritustega seonduv

1053 EKL liikmesorganisatsiooni sertifikaadiõigusega näituse tasu (iga näitusekataloogis registreeritud eksponendi eest, välja arvatud händlerite lisavõistlused) 1.- 
1054EKL liikmesorganistatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos+10% reg. tasust

EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks 0,50

Teabe väljastamisega seonduv

1055 Teabe väljastamine EKL registris olevate koerte kohta (EKL liikmesorganisatsioonidele), ühe koera eest 1.- 
1056 EKL registreerimistunnistusel oleva teabe väljastamine EST-registris oleva koera kohta, ühe koera eest 2.-  3.-
1083 Arhiivipäring, ühe koera eest 2.- 

Registrimääruse rikkumisega seonduv
(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

1057 Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1058 Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine +500%
kogumaksumusest
1059 Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1060 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 64.-
iga kutsikas
1061 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 320.-
kogu pesakond
1062 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine +128.-
iga kutsikas
1063 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine + 640.-
kogu pesakond
1064 Sama koeraga kolmandal korral Registrimääruse rikkumisel (sõltumata kutsikate arvust) +640.-
iga kutsikas
1065 Andmete muutmine peale pesakonna tõuraamatusse kandmist +200%
kogumaksumusest

Muu

1070 Lihtkiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis) 1.-
1071

Tähitud kiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis)

Tähitud kiri välismaale ( EKLilt tellituds aadetis)

3.- /

4.- /

  Puudulikult esitatud dokumentide tõttu EKL büroos rohkem kui 6 kuud ootel olnud registritoimingute taasalgatamine +500% kogumaksumusest+500%
kogumaksumusest
1072 Kiirteenus (1 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal) +100%
kogumaksumusestMärkused

  1. * EKL ei vastuta röntgenfilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
  2. ** Kautsion tagastatakse juhul kui maksja protest rahuldatakse.
  3. *** alates 3 kuust -20%
  4. **** Bänneri tingimused


      banner

banner

banner

banner

banner