EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

19.10.2019 toimub agility koolitajate pädevuseksam

Koht: Tiigi 5A, Maardu (TAKO hall).
Algus: 10:00

Eksamikomisjon koosseisus: Tiina Jürjo, Stefi Praakli ja Keida Raamat

Pädevuseksami sooritamise eeldused:

 • Esitada taotlus eksami sooritamiseks EKL-KKK-le aadressile: [email protected]
 • Sooritatud peab olema põhikursusele järgnev teooria- ja praktikaeksam, mille kohta eksamile kaasa võtta tunnistus.
 • Sooritatud on iseseisev koolitustegevus, mille kohta eksamile kaasa võtta koolituspäevik.
 • Sooritatud on stažeerimine, mille kohta peavad olema kanded kaasa võetud koolitaja raamatus.
 • Osalenud vähemalt kahel koerte koolitust puudutaval seminaril, mille kohta esitada kanded koolitaja raamatus või tunnistus.
 • Olema EKL-i liige.
 • Tasuma eksamitasu 40€ MTÜ Eesti kennelliidu arvele

Pädevuseksami teooria osas kontrollitakse eksami sooritajate teadmisi koerte ja koerajuhtide koolitamisega seotud küsimustes.

Praktikaosas kontrollitakse eksami sooritaja oskusi koerte ja koerajuhtide praktilises koolitamises 3-e erineva koolitustasemega koeraga.


EKL-KKK üldkoosolek toimub 26. septembril kell 18:30 EKL saalis aadressil Alajaama 8.

Päevakord:
1. EKL – KKK 2020 aasta eelarve
2. EKL varrukamehe statuudi kinnitamine
3. EKL põllujäljekatse eeskiri
4. EKL kuulekuskoolituse eeskiri ja hindamisjuhend

Dokumentide projektid ja muudatuste selgitused on kättesaadavad järgneval lingil:
https://1drv.ms/f/s!AvqbKvF4r9VOj5kvCUr7W-5_wEy9CA

Juhul, kui Teil ei ole võimalik osaleda koosolekul, palume vormistada volikiri liikmele, keda Te usaldate. Volikirja blankett on saadaval EKL-KKK alamlehel Dokumendid ja blanketid:
http://kennelliit.ee/ekl-kkk-dokumendid-ja-blanketid/

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

19.10.2019 toimub agility koolitajate pädevuseksam

Koht: Tiigi 5A, Maardu (TAKO hall).
Algus: 10:00

Eksamikomisjon koosseisus: Tiina Jürjo, Stefi Praakli ja Keida Raamat

Pädevuseksami sooritamise eeldused:

 • Esitada taotlus eksami sooritamiseks EKL-KKK-le aadressile: [email protected]
 • Sooritatud peab olema põhikursusele järgnev teooria- ja praktikaeksam, mille kohta eksamile kaasa võtta tunnistus.
 • Sooritatud on iseseisev koolitustegevus, mille kohta eksamile kaasa võtta koolituspäevik.
 • Sooritatud on stažeerimine, mille kohta peavad olema kanded kaasa võetud koolitaja raamatus.
 • Osalenud vähemalt kahel koerte koolitust puudutaval seminaril, mille kohta esitada kanded koolitaja raamatus või tunnistus.
 • Olema EKL-i liige.
 • Tasuma eksamitasu 40€ MTÜ Eesti kennelliidu arvele

Pädevuseksami teooria osas kontrollitakse eksami sooritajate teadmisi koerte ja koerajuhtide koolitamisega seotud küsimustes.

Praktikaosas kontrollitakse eksami sooritaja oskusi koerte ja koerajuhtide praktilises koolitamises 3-e erineva koolitustasemega koeraga.


EKL-KKK üldkoosolek toimub 26. septembril kell 18:30 EKL saalis aadressil Alajaama 8.

Päevakord:
1. EKL – KKK 2020 aasta eelarve
2. EKL varrukamehe statuudi kinnitamine
3. EKL põllujäljekatse eeskiri
4. EKL kuulekuskoolituse eeskiri ja hindamisjuhend

Dokumentide projektid ja muudatuste selgitused on kättesaadavad järgneval lingil:
https://1drv.ms/f/s!AvqbKvF4r9VOj5kvCUr7W-5_wEy9CA

Juhul, kui Teil ei ole võimalik osaleda koosolekul, palume vormistada volikiri liikmele, keda Te usaldate. Volikirja blankett on saadaval EKL-KKK alamlehel Dokumendid ja blanketid:
http://kennelliit.ee/ekl-kkk-dokumendid-ja-blanketid/