Eestlaste edukas nädalavahetus Agility MM-il

05.-08.10.2017 Liberecis (Tšehhi) toimunud FCI Agility MM-il esinesid Eesti koerasportlased edukalt, võites maksikoerte võistkondlikus arvestuses 37. osalenud riigi hulgas pronksmedali.

Eesti võistlejad olid edukad ka individuaal- ja meeskondlikus arvestuses:
Koondtulemused L (hüpperada + agilityrada – kokku osales 141 võistluspaari)

6. koht Marje Piiroja belgia lambakoer malinois’iga Frosty Forest Zeta Prime – “Süsi”
26. koht Marje Piiroja belgia lambakoer malinois’iga Nordsand`s Quick – “Dints”
69.-97. koht Stefi Praakli bordercolliega Fire Rock Eternity – “Ettie”

Koondtulemused M (hüpperada + agilityrada – kokku osales 79 võistluspaari)

5. koht Aleksander Andre manchesteri terjeriga Dalylove Incredible Intelligence – “Niki”
20. koht Kaisa Tsäro shetlandi lambakoeraga Elbar’s Black Joconde – “Lizzi”
37.-55. koht Elika Lass shetlandi lambakoeraga Excellent Choice The Real Deal – “Troy”

Koondtulemused S (hüpperada + agilityrada – kokku osales 98 võistluspaari)

11. koht Ede Brand shetlandi lambakoeraga Flyland Swift Thumbelina – “Chika”
15. koht Dmitri Kargin shetlandi lambakoeraga Elbar´s Golden Dominik – “Stenley”
36.-57. koht Marta Miil shetlandi lambakoeraga Sweet Cake from Sielos Draugas – “Jay”

Hüpperada S (kokku osales 98 võistluspaari)

16. koht Dmitri Kargin shetlandi lambakoeraga Elbar´s Golden Dominik – “Stenley”
21. koht Ede Brand shetlandi lambakoeraga Flyland Swift Thumbelina – “Chika”

Agilityrada S (kokku osales 98 võistluspaari)

14. koht Marta Miil shetlandi lambakoeraga Sweet Cake from Sielos Draugas – “Jay”
21. koht Ede Brand shetlandi lambakoeraga Flyland Swift Thumbelina – “Chika”
37. koht Dmitri Kargin shetlandi lambakoeraga Elbar´s Golden Dominik – “Stenley”

Hüpperada M (kokku osales 79 võistluspaari)

20. koht Kaisa Tsäro shetlandi lambakoeraga Elbar’s Black Joconde – “Lizzi”
27. koht Aleksander Andre manchesteri terjeriga Dalylove Incredible Intelligence – “Niki”
38. koht Elika Lass shetlandi lambakoeraga Excellent Choice The Real Deal – “Troy”

Agilityrada M (kokku osales 79 võistluspaari)

6. koht Aleksander Andre manchesteri terjeriga Dalylove Incredible Intelligence – “Niki”
30. koht Kaisa Tsäro shetlandi lambakoeraga Elbar’s Black Joconde – “Lizzi”

Hüpperada L (kokku osales 144 võistluspaari)

3. koht Marje Piiroja belgia lambakoera malinois’iga Frosty Forest Zeta Prime – “Süsi”
8. koht Marje Piiroja belgia lambakoera malinois’iga Nordsand`s Quick – “Dints”
25.-26. koht Stefi Praakli bordercolliega Fire Rock Eternity – “Ettie”

Agilityrada L (kokku osales 144 võistluspaari)

24. koht Marje Piiroja belgia lambakoera malinois’iga Frosty Forest Zeta Prime – “Süsi”
48.  koht Marje Piiroja belgia lambakoera malinois’iga Nordsand`s Quick – “Dints”

Meeskondlik tulemus L (kokku osales 37 meeskonda) koosseisus Marje Piiroja belgia lambakoerte malinois’dega Frosty Forest Zeta Prime – “Süsi” ja  Nordsand`s Quick – “Dints”,  Natalia Garaštšenko bordercolliega Maeglin Hurricane – “Bolt” ning Stefi Praakli bordercolliega  Fire Rock Eternity – “Ettie”.

Koondtulemusena kuulus Eesti meeskonnale 3. koht, hüpperajal 3. koht ning agilityrajal 4. koht.

Meeskondlik koondtulemus M (kokku osales 31 meeskonda) koosseisus Elika Lass shetlandi lambakoeraga Excellent Choice The Real Deal – “Troy”, Aleksander Andre manchesteri terjeriga Dalylove Incredible Intelligence – “Niki”, Kaisa Tsäro shetlandi lambakoeraga Elbar’s Black Joconde – “Lizzi” ning Kristina Lukašejeva shetlandi lambakoeraga Excellent Choice The Power Of Three – “Joker”.

Koondtulemusena kuulus Eesti meeskonnale 19. koht, hüpperajal 16. koht ning agilityrajal 23. koht

Meeskondlik koondtulemus S (kokku osales 33 meeskonda) koosseisus Marta Miil shetlandi lambakoeraga Sweet Cake from Sielos Draugas – “Jay”, Liivika Pärg  kääbuspuudliga Fire Rock Dandelion – “Mirka”, Dmitri Kargin shetlandi lambakoeraga Elbar´s Golden Dominik – “Stenley” ning Ede Brand shetlandi lambakoeraga Flyland Swift Thumbelina – “Chika”.

Koondtulemusena kuulus Eesti meeskonnale 10. koht, hüpperajal 9. koht ning agilityrjal 10. koht.

Palju-palju õnne!

EKL volinikud valisid uue EKL volinike koosoleku juhataja ja asejuhataja ning EKL juhatuse

03.10.2017 toimunud EKL volinike koosolekul valiti EKL volinike koosoleku juhatajaks Helen Tonkson-Koit, EKL volinike koosoleku asejuhatajaks Astrid Lundava, EKL juhatuse esimeheks Kalvo Kriisk, EKL juhatuse aseesimeheks Janne Orro ning EKL juhatuse liikmeteks Monica Merima, Piret Rosumovski, Maris Siilmann, Mairi Siimon ja Tõnu Väli.

Seoses seniste EKL volinike siirdumisega EKL juhatusse muutus EKL volinike koosoleku koosseis.

EKL volinike 23.05.2017 koosoleku otsused

1. Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud probleem teadmiseks. Avaldust mitte rahuldada. Volinike koosolek ei saa muuta EKL tõuraamatusse kantud koerte andmeid.

2. Teha juhatusele järgmised ettepanekud:
a) eemaldada tõuraamatust koerad registrinumbritega EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 04193/13. Selgitada koerte omanikele koerte tõuraamatusse tagasi kandmise protseduuri (koerad kantakse tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende põlvnemine registritunnistusele kantud vanematest).
b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL Tõuraamatumäärusele.

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele küsimusele vastamiseks. Vastused saata volinike koosolekule ja avaldajale 23. juuniks 2017.

3. Saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule edastatavad materjalid ette valmistada.

4. Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega tegelevate tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut.

5. Rahuldada EKL-KKK avaldus ja kinnitada „Veepääste katse eeskiri“ jõustumisega vastuvõtmise hetkest ning muuta kehtetuks dokument “Veepääste eksamite ja võistluste eeskiri”.

6. Mitte rahuldada Eesti saksa spitside Klubi avaldust aretuserinõuete peatamiseks.

7. Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja. TAN kooskõlastus puudub.

8. Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühngu aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-31.12.2022.

9. Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökord ning edastada see EKL büroole EKL kodulehel avaldamiseks.

10. Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks.

Asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““.

10.1. Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu avaldus EKL Tõuraamatumääruse täiendamiseks. Lisada EKL Tõuraamatu p.1.2 lause: Eesti residendi omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis.

11. Kinnitada 29.01.1994 EKL volikogu poolt kinnitatud EKL kennelnimemääruse muudatused, jõustumisega 01.07.2017.

13. Võtta EKL revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks. EKL revisjonikomisjoni allüksuste audit.

14. Mitte kinnitada EKL 2016. a majandusaasta aruannet. Kutsuda kokku volinike erakorraline koosolek peale revisjonilt lõpparuande saamist.

 

 

FCI 2020. aasta Agility MM toimub Tallinnas!

Nädalavahetusel toimunud FCI agilitykomisjoni koosolekul anti Eestile 2020. aasta Agility Maailmameistrivõistuste korraldusõigus. Võistlused toimuvad 8.-11.10.2020 Tallinnas, Saku Suurhallis.

EKL online kaudu pesakonna registreerimine viie tööpäeva jooksul!

EKL bürool on hea meel teatada, et EKL online kaudu on nüüdsest võimalik esitada taotlus pesakonna registreerimiseks (vajalike dokumentide nimekirja leiad SIIT). Eeldusel, et esitatud on kõik nõutavad dokumendid, kantakse pesakond EKL registrisse viie tööpäeva jooksul.

EKL juhatuse 21.07.2016 koosolek

EKL juhatuse 21.07.2016 koosolek toimub elektrooniliselt.

Eesti 2015. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistluse TULEMUSED

Eesti Juuniorhändlerite 2015. aasta Meistrivõistlused toimusid 12.12.2015 Tallinnas Kristiine Spordihallis. Õnnitleme võitjat ning soovime talle ja kõigile teistele noortele koeraesitajatele edukat 2016. aastat!

TULEMUSED:

I Anabel Leedu 312
II Marika Bernhardt 304
III Sergei Pustovalov 297
IV Kristiina Tupalskaja 296
V Sirli Pütsepp 273
VI Viktoria Pavlenkova 271
VII Triin Tärnov 264
VIII Aleksandra-Juzeffa Belaišis 246
IX Evelina Kaljumäe 237

Täispunktiarvestuse leiad Eesti Juuniorhändlerite Meistrivõistluste üldtabelist

Gala Show “Champion of Champions” TULEMUSED

13.12.2015 Tallinnas Lillepaviljonis toimunud Gala Show “Champion of Champions 2015” tulemused.

28. septembrist asus EKL büroos raamatupidajana tööle Signe Šadeiko.

Signe on omandanud rakendusliku kõrghariduse raamatupidamise erialal Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis, täiendanud end erialaselt ja juhtimisalaselt EBS Juhtimiskoolituse Keskuses.

Tal on üle kümneaastane töökogemus ettevõtte finantsjuhina, mitmeid aastaid pearaamatupidajana ja raamatupidajana erinevates asutustes. Kõige suuremate väljakutsetega oli Signe sõnul tema töö Saku Majas, kus sai välja töötatud ja juurutatud ettevõtte eelarve- ja raamatupidamissüsteem ja tööle seatud raamatupidamisprogramm.

Kennelliidus näeb Signe suurima väljakutsena raamatupidamise ümberkorraldamist selliselt, et võimalikult palju saabuvaid arveid, tehtavaid ülekandeid ja esitatavaid aruandeid saaks edastada elektroonselt, kasutades selleks ära kõik olemasolevad programmilised võimalused. Lisaks programmide töölerakendamisele tuleb täiendada raamatupidamise sise-eeskirja ja tagada, et raamatupidamine kajastaks alati selgelt ja arusaadavalt asutuses toimuvat.

Signe tegeleb rahvatantsuga, talle meeldib looduses viibida ja kodus aiatöid teha, kuid enamus vabast ajast möödub tal koertega tegeledes – nii oma saksa lambakoeri koolitades kui võistlusi ja näitusi korraldades.

“Maailmavõitja” näituste korraldajad aastatel 2019 ja 2020

9.06.2015 Milaanos toimunud FCI üldkoosolekul toimunud hääletustel otsustati Maailmavõitja näituste korraldajamaad aastateks 2019 ja 2020.
2019.a. MV korraldajamaa kandidaadid olid Hiina, Hispaania, Horvaatia ja Saksamaa. Võitjaks osutus Hiina.
2020.a. MV korraldajamaa kandidaadid olid Hispaania, Horvaatia ja Saksamaa. Võitjaks osutus Hispaania.
EKL hääleõigusliku esindajana viibis üldkoosolekul EKL volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit. Eesti hääletas nii 2019 kui 2020 näitusekorraldaja valimise voorus Saksamaa poolt.

Järgmise viie aasta Maailmanäituste toimumiskohad on:
2016, Moskva, Venemaa, 23.–26. juuni
2017, Quito, Ecuador, 9. juuli
2018, Amsterdam, Holland, 9.–12. august
2019, Shanghai, Hiina, 18.-20. oktoober
2020, Madriid, Hispaania, 23.-26. aprill

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade