EKL juhatus annab teada

Seoses koroonaviiruse puhanguga ei kinnita Eesti Kennelliidu juhatus (kuni olukorra muutumiseni) ühtegi üritust käesoleva aasta esimesse poolaastasse.

Büroo klienditeenindus suletud

Kallid koeraomanikud!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on EKL büroo klienditeenindus alates esmaspäevast, 16. märtsist, SULETUD. Teeme seda selleks, et hoida oma töötajaid ja teid.
Kuigi büroo uksed on kinni, käib töö edasi: dokumente saab meile saata postiga, telefonid vastavad ja e-kirju loetakse. Teile saame dokumente väljastada postiga.

Loodame mõistvale suhtumisele ja püsige terved!

EKL büroo

—————-

Уважаемые владельцы собак!

Из-за особой ситуации в Эстонии, служба поддержки клиентов бюро EKL будет закрыт с понедельника 16 марта. Мы делаем это, чтобы защитить наших сотрудников и вас.

Несмотря на то, что двери офиса закрыты, работа продолжается: документы могут быть отправлены нам по почте, телефоны отвечают и e-письма читаются. Документы  могут быть выданы по почте.

Надеемся на понимание и оставайся здоровым!!

Офис ЕКЛ

EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga on 22.märtsiks 2020 väljakuulutatud EKL-KKK üldkoosolek edasi lükatud määramata ajaks. EKL-KKK eestseisus jälgib olukorda ning kutsub kokku üldkoosoleku esimesel võimalusel.

EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga ja EKL kalenderplaanis olevate koeraspordi ürituste ära jäämisega ajavahemikus 13.märtsist kuni 1.maini on korraldajatel võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega! EKL-KKK eestseisus esitab uued taotletavad võistluste kuupäevad EKL juhatusele kinnitamiseks ja kalendrisse lisamiseks.
Taotlused võistluste edasilükkamiseks palume esitada aadressile [email protected] esimesel võimalusel või hiljemalt 1.maiks. Eksamite taotlemisel palume lähtuda kehtivast korrast.
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!


EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITEL JA VÕISTLUSTEL OSALEJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga jäävad ära kõik EKL kalenderplaanis olevad koerte koolitusalade eksamid ja võistlused ajavahemikus 13.märts kuni 1.mai 2020!
Korraldajatel on võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega või taotleda uusi eksameid, seega tasub jälgida EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani!
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!

Seoses eriolukorraga on “Tallinna Võitja 2020” registreerimine peatatud ja toimumisaeg edasi lükatud

Eesti Kennelliidu näitusetoimkond annab teada, et seoses 12. märtsil Eesti Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga on 18.-19.aprillil toimuma pidanud rahvusvahelise koertenäituse ’’Tallinna Võitja 2020’’ registreerimine peatatud ja toimumisaeg edasi lükatud. Näitusetoimkond tegeleb aktiivselt uue näituseaja leidmisega ja kõiki juba registreerunud koeraomanikke teavitatakse esimesel võimalusel.

14.-15.03. ja 21.-22.03. näitused on teadmata ajaks edasi lükatud

Täpsem info edasise osas korraldajate kodulehekülgedel:
Narva Koerakasvatajate Selts
Tallinna Dogshow

Arvestades olukorda ja riiklikul tasemel antud soovitusi soovitab Eesti Kennelliit ära jätta vähemalt 31. märtsini 2020 planeeritud koerandusüritused. Ürituse toimumise/ärajätmise otsuse langetab korraldaja.

С учетом ситуации и рекомендаций, сделанных на национальном уровне, Эстонcкии кеннелсоюз рекомендует отменить запланированные мероприятия до 31 марта 2020 года. Решение о создании / отмене мероприятия принимается организатором.

Seoses suurenenud viirusohuga on EKL juhatuse tänane koosolek kinnine.

EKL ametlik teadaanne seoses koroonaviiruse levikuga

Kallid näitusekülastajad ja koerandushuvilised

Eesti Kennelliit ja näituse, võistluste korraldajad jälgivad Terviseameti infot ja riskihinnanguid. Kuna kehtiva Terviseameti hinnangu järgi on haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus madal ning haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosus keskmine kuni kõrge, siis lähima aja üritusi ära ei jäeta.

14.-15.03.2020 Narva rahvusvahelistele koertenäitustele ja 21.-22.03.2020 Tallinna rahvuslikele koertenäitusele ei ole registreeritud ühtegi koera kõrge riskiga piirkondadest. Enamik näitusele kirja pandud koertest on registreeritud Eestist, Soomest ja Venemaalt. Veel on koeri Rootsist, Leedust, Lätist, Valgevenest, Norrast, Tšehhist ning üksikud koerad Poolast, Suurbritanniast, Iirimaalt.
Mõlema näituse puhul on hinnanguline osalevate inimeste arv ca 400-800.

Näitusekorraldajad teevad omalt poolt kõik, et järgida Terviseameti juhiseid, kuid paluvad ka osalejatel olla tähelepanelik oma tervise suhtes ning haigusnähtude ilmnemisel jääda koju.

Üritusel osaleja meelespea:

  • Haiguse sümptomite korral jää koju.
  • Kui põed kroonilist haigust või oled vanemaealine, kaalu üritusel osalemist hoolega.
  • Kui oled naasnud kõrge riskiga piirkonnast või puutunud kokku koroonaviiruse haigega, jää koju.
  • Langeta üritusel osalemise otsus vastavalt enda tervislikule seisundile ja riskihinnangule.

Üritusel olles:

  • Pese aeg-ajalt oma käsi desinfitseeriva vahendiga.
  • Aevastamise või köhimise korral kata suu ja nina ühekordse salvrätiga ning viska see koheselt prügikasti, puhasta seejärel käed.
  • Väldi otsest kontakti teiste võistlejate, külastajate ja kohtunikega – kätlemised, kallistused jäta teiseks korraks.

Täpsemad juhised haiguste vältimiseks ja sümptomitele reageerimiseks on leitavad Terviseameti kodulehelt.
Terviseameti soovitused seoses koroonaviiruse puhanguga.

——————————————————————————————————————–

Эстонcкии кеннелсоюз заявляет

Уважаемые участники выставки и любители собак

Эстонcкии кеннелсоюз и организаторы выставки и соревнованиях следят за информацией и оценками Terviseamet. Поскольку текущая оценка на вероятность широкого распространения заболевания на месте является низкой и вероятность распространения заболевания на местном уровне от среднего до высокого уровня, события не будут опущено.

14.-15.03.2020 на Нарвской международной выставке и 21-22.03.2020 на народной выставке Таллинне нет собак из регионах с повышенным риском. Большинство зарегистрированных собак из Эстонии, Финляндии и России. Также есть собаки из Швеции, Литвы, Латвии, Беларуси, Норвегии, Чехии и одна собака из Польши, Великобритании, Ирландии.

Предполагаемое количество людей, участвующих в обеих выставках, составляет приблизительно 400-800.

Организаторы выставки делают все возможное, чтобы следовать инструкциям Terviseamet но они также просят участников следить за своим здоровьем и оставаться дома, когда появляются симптомы.

Советы в связи со вспышкой заболевания COVID-19

Sertifikaadiõigusega erinäitus jahikoertele 16.05.2020

16. mail 2020 toimub Särevere staadionil, Järvamaal sertifikaadiõigusega erinäitus jahikoertele.

Info leitav Eesti Jahikoerte TÜ kodulehelt ja siit.

EKL büroo 24. veebruaril SULETUD

Soovime omalt poolt kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva ning anname teada, et 24.02 on EKL büroo suletud.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade